Consulting

Firma Arefa kieruje swoją wiedzę i doświadczenie do prywatnych firm, instytucji i rządów na całym świecie.

Nasze usługi doradcze obejmują:

- Pisanie specyfikacji do zintegrowanych programów zwalczania szkodników IPM (Integrated Pest Management) zgodnie z najnowszymi przepisami, badaniami i wytycznymi WHO
- Opracowanie programów zgodnych z wytycznymi i wymogami UE, największych sieci handlowych a także zgodne z wymogami państwowymi krajów spoza UE (np. eksport żywności do Rosji)
- Realizacja niestandardowych, zintegrowanych planów ochrony przed szkodnikami
- Rozwiązywanie problemów istniejących szkodników oraz zapewnienie trwałych rozwiązań
- Szkolenia na temat skutecznych metod zwalczania szkodników dla operatorów pest control / pracowników branż DDD, menedżerów jakości / inspektorów ds. bezpieczeństwa żywności
- Doradztwo w planowaniu przestrzennym i budownictwie (Pest-proofing / szczuroszczelność techniczna)
- Rekomendacje i zalecenia dotyczące ekologicznych metod zwalczania szkodników i środków chemicznych w branży DDD
- Pomoc w przygotowaniu kampanii społecznych
- Ekspertyza techniczna w dziedzinie DDD
- Informacje nt. najnowszych badań naukowych i trendów w dziedzinie zwalczania szkodników
- Know-how (w tym dostęp do naszych patentów)
- Doradztwo techniczne i biznesowe dla firm DDD.